Lag et gjenopprettingspunkt i windows 10

windows10

Lag et gjenopprettingspunkt i Windows 10. Dette alternativet gjør at PC-en tilbakestilles til et tidligere tidspunkt, kalt et systemgjenopprettingspunkt. Gjenopprettingspunkt genereres når du installerer en ny app, driver eller Windows-oppdatering, og når du oppretter et gjenopprettingspunkt manuelt. Gjenoppretting påvirker ikke…

Aktivere “God Mode” in windows 10

godmode

  For å få tilgang til God mode i Windows 10 lager du simpelthen en mappe (på skrivebordet) og gir den nytt navn:   GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} Trykk for å Kopiere folder tekst   Du får nå tilgang på det skjulte kontrollpanel…

Ta skjermbilde (skjermdump)i Windows 10

skisse

For å ta et skjermbilde (skjermdump) i Windows10 Trykk Win + Print Screen (PrtScn) på tatstaturet, det tar bilde av hele skjermen din. Bildet vil da bli lagret i en mappe som heter skjermbilder i Bilder mappen. Skjermbildet vil også…