Gjenopprett alle faner i Chrome, Edge, Firefox, IE, Safari, opera, Vivaldi

Har du vært uheldig og lukket en fane du ikke skulle lukke?

Heldigvis kan du gjøre noe med det, uten at du må på den åpne nettleserhistorikken og lete igjennom den, det tar jo fort mye tid.

Det du kan gjøre hvis du har lukket en fane eller flere er å åpne den igjen med taste kombinasjonen Ctrl+shift+t (i Windows) eller cmd+shift+t (mac).

Du åpner da den siste fanen du lukket, du kan gjøre det flere ganger for å åpne flere faner.

Dette fungerer på mange nettlesere sånn som Chrome, Edge, Firefox, IE, Opera, Safari og Vivaldi.

Her har du noen andre kjekke tastatur kombinasjoner:

Ctrl+t   (Windows)   / Cmd-t   (Mac) – Åpner en ny fane
Ctrl+w (Windows)   / Cmd-w (Mac) – Lukker en fane
Ctrl+l   (Windows)  / Cmd-l   (Mac) – Merker adressefeltet slik at du kan skrive inn en ny adresse