Nyttige Hurtigtaster i Windows 10

Hurtigtastene Win+
1. Win + F1: Åpner standard nettleser og Søker opp “Slik får du hjelp i Windows 10” i Bing.
2. Win + + eller Win + -: Zoomer inn og ut på skrivebordet.
3. Win + A: Åpner og lukker handlingssentret på høyreside av skjermen.
4. Win + Tab: Viser deg åpne programmer på det aktuelle skrivebordet.
5. Win + CTRL + F4: Lukker gjeldende virtuelle skrivebord. Alle åpne programmer her vil bli flyttet over til neste virtuelle skrivebord.
6. Win + CTRL + D: For første gang er virtuelle skrivebord innebygd i Windows. Denne hurtigtasten oppretter et nytt virtuelt skrivebord og bytter til det.
7. Win + CTRL + Piltast høyre/venstre: Med denne hurtigtasten kan du raskt bla mellom de virtuelle skrivebordene.
8. Win + D: Minimerer alle åpne vinduer, og åpner dem igjen.
9. Win + E: Åpner Windows Utforsker.
10. Win + I: Åpner Innstillinger.
11. Win + L: Låser PC-en slik at du må logge inn med passord eller pinkode igjen.
12. Win + M: Minimerer alle åpne vinduer slik at skrivebordet blir synlig.
13. Win + P: Åpner innstillinger for ekstra skjerm.
14. Win + piltaster: Lar deg styre aktivt vindu.
Win + Høyre piltast: Aktivt vindu dekker hele høyresiden av skjermen.
Win + Venstre piltast: Aktivt vindu dekker hele venstreside av skjermen.
Win + Piltast opp: Maksimerer aktivt vindu.
Win + Piltast ned: Minimerer aktivt vindu.

15. Win + Print Screen: Tar et skjermbilde og lager det automatisk som et PNG-bilde under Mine Bilder i en ny mappe “skjermbilder”.
16. Win + Q: Åpner søkefeltet i startmenyen slik at du bare kan skrive inn hva du søker etter.
17. Win + T: Åpner forhåndsvisning av elementene du har på oppgavelinjen på skrivebordet. Trykk Win + T gjentatte ganger for å hoppe til neste element på oppgavelinjen.
18. Win + X: Åpner systemmenyen på windows menyknapp
HURTIGTASTENE Ctrl+
1. CTRL + A: Velg alt. velger all tekst på den aktuelle siden.
2. CTRL+C: Kopiere.
3. Ctrl + museskrolling: Zoomer inn og ut på nettsider og endrer størrelsen på skrivebordsikonene.
4. CTRL + V: Lim inn.
5: CTRL + Z: Angre brukes når du har skrevet eller slettet feil ord i et dokument, eller har gitt nytt navn til eller slettet feil fil i Windows Utforskeren.
6. Ctrl + Alt + Delete: Tar deg til skjermen for Lås, bytt bruker, logg av og oppgavebehandler.
7. Ctrl + Shift + Esc: Går direkte til oppgavebehandleren.
8. Ctrl + Shift + N: Lager ny mappe i gjeldende mappe (på skrivebordet eller i Windows Utforsker).
HURTIGTASTENE Alt+
1. Alt + F4: Lukker det aktive vinduet / programmet. Om du står helt ute på skrivebordet åpnes alternativene for å avslutte Windows 10.
11. Alt + Tab: Den viser deg alle åpne programmer og lar deg raskt skifte mellom dem.

Translate »
>
Rull til toppen