Sette PHP versjon for webhotell i cPanel

Steg 1: Klikk på ikonet for “Select PHP Version” som vist på skjermbildet under: Cp Steg 2: Velg den versjonen av PHP du ønsker skal kjøre på ditt webhotell. “Native” er den PHP versjon som er standard for den aktuelle server ditt webhotell er plassert på, og versjonen står i parentes (7.0). Klikk på knappen “Set as current” for å lagre endringen. Cp2 Steg 3: Når du har valgt versjon kan du første gang trykke “Use defaults”, for å være sikker på at de mest vanlige moduler er lagt til. Du kan nå legge til/fjerne moduler som skal kjøre for PHP på ditt webhotell, alt ettersom hvilke krav du har. Trykk “Lagre” for å ta i bruk de nye endringene. For å endre på grensene som er satt via PHP trykker du på “Switch To PHP Options” Cp3   Steg 4: Via “PHP Options” kan man justere/endre på de mest brukte grensene som er satt for PHP, og vi viser her kun et eksempel. memory_limit definerer hvor mye minne php skriptet kan benytte. post_max_size spesifiserer hvor mye data som kan lastes til serveren med POST. Oransje farge betyr at verdien er endret fra standard. upload_max_size definerer hvor stor en fil som lastes opp til server kan være. post_ og upload_max bør derfor begge økes dersom man får feilmelding ved opplasting, eller har behov for å laste opp store filer. Velg ønsket verdi og trykk på “Bruk”. Trykk “Lagre” for å ta i bruk de nye grensene som er satt for PHP på din konto. Cp4 Vi har nå vært igjennom hvordan du kan velge hvilken PHP versjon som skal kjøre .php filer på ditt webhotell.
Flere Innlegg
spillelister

Flytt spillelister fra Spotify, Youtube….

Trenger du å flytte spillelister, Artister fra en musikk strømmetjeneste til en annen? Freeyourmusic.com FreeYourMusic.com er en nettbasert musikkoverføringstjeneste. FreeYourMusic.com