Ansvarsfraskrivelse

Richard Hansen er forpliktet til å holde dette nettstedet oppdatert og med korrekt informasjon. Skulle du likevel oppleve noe som ikke er korrekt eller utdatert, vil vi bli takknemlige dersom du varsler oss om dette. Vennligt oppgi hvor på nettstedet du fant dette. Vi vil da tak tak i dette snarest. Vennligst send din respons via e-post til: kontakt@richanse.no.

Vi er ikke ansvarlig for tap som følge av unøyaktigheter eller ufullstendighet, og heller ikke for tap som skyldes problemer forårsaket av eller iboende til formidling av informasjon via internett, for eksempel forstyrrelser eller avbrudd. Når du bruker nett-kjemaer, prøver vi å begrense antall obligatoriske felt til et minimum. For sårbare tap som følge av bruk av data, råd eller ideer levert av eller på vegne av Richard Hansen via dette nettstedet, aksepterer Richard Hansen ikke noe ansvar.

Svar og personlige henvendelser som er sendt via e-post eller ved bruk av et nett-skjema vil bli behandlet på samme måter som et brev. Dette betyr at du kan forvente svar fra oss innen 1 måned, senest. Dersom det er snakk om komplekse henvendelser vil vi la deg får vite innen 1 måned om vi trenger inntil 3 måneder.

Eventuelle personlige data som du gir oss i sammenheng med din tilbakemelding eller forespørsel vil kun bli brukt i henhold til vår personvernerklæring.

Richard Hansen skal med alle rimelige midler sørge for å beskytte sine systemer mot enhver form for ulovlig bruk. Richard Hansen skal iverksette hensiktsmessige tekniske og organisatoriske tiltak for dette, under hensyntagen til den nyeste teknikken. Imidlertid er det ikke ansvarlig for tap uansett, direkte og / eller indirekte, forårsaket av en bruker av nettstedet, som oppstår som et resultat av en ulovlig bruk av systemene av en tredjepart.

Richard Hansen tar ikke ansvar for innhold fra nettsteder der en hyperlink eller annen referanse er gjort. Betingelser og forhold rundt Produkter og tjenester tilbudt av tredjeparts-aktører er utelukkende den aktuelle tredjeparts-aktørens ansvar.

All intellektuelle verdier og rettigheter til innholdet på dette nettstedet er sikret i Richard Hansen.

Kopiering, spredning eller en hvilken som helst annen bruk av materiale er ikke tillatt uten skriftlig tillatelse fra Richard Hansen, unntatt, og bare i det omfang som ellers er stipulert i reguleringer, som som er obligatorisk i henhold til lov (slik som retten til å sitere), med mindre det aktuelle innholdet bestemmer noe annet.

Dersom du har spørsmål eller problemer med tilgjengeligheten på dette nettsted, vennligst ikke nøl med å kontakte oss.

Translate »
>
Rull til toppen